Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

inconsistency
1025 be89 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaczekajska czekajska
inconsistency

To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko.


— Trop.Man
Reposted fromgdybam gdybam

May 12 2015

inconsistency
1832 5b62 390
inconsistency
9177 3651 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakeepfit keepfit
inconsistency
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
inconsistency
6242 e311 390
Reposted fromnowornever nowornever viaesperer esperer
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaparamour paramour

May 11 2015

inconsistency
inconsistency
4247 4701 390

May 04 2015

inconsistency
inconsistency

April 30 2015

inconsistency
9765 cb1e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaesperer esperer
inconsistency
9108 acf6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
9202 a0ef 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
Proszę, powiedz mi coś czego nie wiem
Zabierz do miejsc, w których nigdy już nie będę
Coraz słabiej czuje sobą Ciebie
I tylko Twój głos powtarza mi wciąż, że dobrze będzie
— W.E.N.A. "Lato w mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic
inconsistency
1509 cfd6 390
inconsistency
2284 fa2e 390
inconsistency
9805 36d2 390
Reposted fromarabella1808 arabella1808 viaesperer esperer
inconsistency
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viajedenascieminut jedenascieminut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl