Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

2646 41d3 390
Reposted fromtwice twice vialivhanna livhanna
inconsistency
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— M. Welz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaesperer esperer

May 26 2015

inconsistency
4588 43f3 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaCryMeARiver CryMeARiver
inconsistency
0381 699e 390
inconsistency
2151 2884
Reposted fromgdybam gdybam
inconsistency
5369 be1d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
5432 ea2f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
5489 e323 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
1326 b6ad 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
1650 1b1e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
2058 3a11 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
inconsistency
inconsistency
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic
inconsistency
4846 81c3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparamour paramour
inconsistency
inconsistency
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromperseweracje perseweracje viagdybam gdybam
inconsistency
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viayourhabit yourhabit
inconsistency
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaczekajska czekajska
inconsistency
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaczekajska czekajska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl